Skład Zarządu  Stowarzyszenia Promocji Aktywnego Wypoczynku zgodny z aktualnymi wpisami w Krajowym Rejestrze Sądowym:

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Jarosław Kuniewicz - Prezes Zarządu

Ewa Ozga - Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Panasiewicz - Skarbnik

Waldemar Zabłocki - Członek Zarządu