Wspierać można nas zawsze, duchowo i materialnie.

Konto bankowe SPAW:

Stowarzyszenie Promocji Aktywnego Wypoczynku
ul. Paganiniego 5/19, 20-850 Lublin
Alior Bank S.A.
nr rachunku: 81 2490 0005 0000 4500 3717 3394