Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie

Miejsce wyjątkowe pod względem przyrodniczym i geograficznym,  w którym dodatkowo odnaleźć można wiele historycznych wątków. Jego walory estetyczne urzekają o każdej porze roku.  Enklawa zieleni  idealna na spacer, idealna na edukacyjną wycieczkę.
Ogród Botaniczny i Stowarzyszenie Promocji Aktywnego Wypoczynku łączy od 2007 r. porozumienie o współpracy. Zakłada ono prowadzenie wspólnych działań, których celem jest promowanie Ogrodu Botanicznego jako miejsca o wybitnych walorach przyrodniczych, dydaktycznych i rekreacyjnych,  realizacja  przedsięwzięć edukacyjnych oraz promowanie różnych form aktywnego wypoczynku. 


DECATHLON Megasklep sportowy Lublin-czechów

Sklep z którego pochodzi cała gama różnego  wykorzystywanego przez SPAW sprzętu.  Jest to także miejsce inspirujące przed każdym wyjazdem, w którym można podpatrzeć wiele rozwiązań i patentów przydatnych w podróży, elementów wyposażenia turysty, udoskonaleń sprzętu żeglarskiego, rowerowego, narciarskiego itd.    Działalność Stowarzyszenia Promocji Aktywnego Wypoczynku spotkała się z życzliwym przyjęciem ze strony dyrektora sklepu, pana Marcina Nitki reprezentującego firmę  DECATHLON, którego wyrazem był gest handlowy wspierający  Wyprawę Zimową 2012 Poszukiwanie Poleskiego Ekstremum. 


Turystyka - Wspólna Sprawa 

Projekt dla branży turystycznej, obejmujący organizacje wspierające rozwój turystyki, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców. Jednym z celów tej inicjatywy było animowanie współpracy różnych partnerów w regionie w celu przygotowania lepszych produktów turystycznych.  Stowarzyszenie Promocji Aktywnego Wypoczynku było jednym z uczestników tego projektu w regionie lubelskim.  Poznane w trakcie projektu osoby i instytucje zgodnie z ideą przedsięwzięcia współpracują i wspierają swoje działania do dziś, choć oficjalnie projekt został zamknięty w 2008 r.